Срокове за изготвяне на Сватбен Филм

Доста често се случва да чуваш въпрос относно сроковете за изготвяне на сватбен филм. От гледна точка на клиента, времето, което той трябва да изчака за получаване на готовия филм (1,2,3… месеца), му се струва твърде дълго, особено живеейки в ерата на цифровите технологии.

Предлагам да разгледаме в детайли от какво се състоят и как се определят срокове за обработка и монтаж на един сватбен филм. За да вникнем в същността, ще трябва малко да разкажем и за технологията, и процеса на монтажа:

Прехвърляне:

Обикновено оператора снима около 3-4 часа суров материал. Ако се снима с две камери това количество се увеличава по 2, а съответно и времето за прехвърлянето му от картите на компютър за последваща обработка(например – ако се снима на DV касетки, то цифровизацията и/или прехвърлянето отнема от 2 до 3 пъти повече от същото такова, ако бъде направено от карти памет).

Предварителна подготовка:

Материалът трябва да бъде прегледан изцяло – от началото до края – трябва да се премахнат дублиращи се кадри, които няма да се използват,правят се заготовки за клипове, режат се кадри за монтаж. С други думи, трябва отново да се потопиш в «темата» и атмосферата на младоженците, за които ще правиш монтаж, за да може да предадеш най-точно с филма, емоцията на техния сватбен ден.

Подбиране на музиката:

Това е един от най-сложните и творчески процеси, който отнема много голяма част от времето по направа на филма.Търсене и прослушване на различни песни и мелодии, съчетаване на моменти, визия за следващите кадри всичко това, за да подбереш това, което ще пасне най-точно към образа за младоженците и настроението на събитието.

Монтаж на встъпителната романтична част на филма:

Детайлна и фина работа – вадят се кадри в порядъка на 2-5 секунди, които трябва да се синхронизират с музиката и да се поставят на мястото им в цялостната картина на филма. Заради прецизността на работата в тази част, то тя отнема една основна част от времето, както и следващата фаза на работа. А именно:
Монтаж – църква, ритуал и ресторанта:
Отново, както описахме и в предишната част, работата изисква максимално съсредоточаване и прецизност, като тук хронологията на церемониите трябва да бъде идеално спазена, но в също време трябва да се внимава и да се избегне отегчаването на зрителя.

Финални обработки:

За пореден път цялото видео се преглежда, за да се отстранят допуснати, по време на монтажа, грешки или да се заменят кадрите, които преглеждайки цялостната картина не пасват. Прави се обработка на звука, цветокорекция, балансиране на тон и други допълнителни визуални ефекти (при наличие на такива).
Пресмятане на филма, така нареченият „Рендеринг“:
Рендерингът зависи основно и единствено от наличната техника на оператора, а именно от капацитета на неговия персонален компютър.

Изготвяне на DVD Menu и организиране на самото DVD – графично оформяне на вложките и самите дискове, запис.

Само тези така казано «последни щрихи» отнемат от един до два дни.
Имайте предвид, че когато се заснемат две сватби, те няма как да са готови по едно и също време. Както и ако в началото на годината, когато плътността на сватбите не е толкова голяма, може да свършиш работата по монтажа много по-бързо, то към края на сезона количество на работа се натрупва и срокът на изработка на филма отнема от 2 до 4 месеца.

Разбира се, стремежът на всеки един видео оператор е да свърши работата си, колкото е възможно по-бързо. Но също така е хубаво да се сетим за няколко добри стари поговорки:

«Колкото по-бавно караш, толкова по-далеч ще стигнеш»
«Бързай бавно»
«Три пъти мери, един път режи»
«Бързата работа, срам за майстора»

Обратно към блога